20.03.2013

Rahvakogu seminar

Siis nii, et tegin jaanuarikuus mõningase ettpaneku sellele sinasele rahvakogule.
Millegipärast osutus ettepanek osalejate hulgas populaarseks ja mina sellest lähtuvalt kutsutuks riigikogu teabekeskusesse seminarile.
Jaa kui mul on julgust ettepanekut teha, siis olgu mul julgust ka vastust anda.
Seda ma siis ka püüdsin ja ehk saingi pisut pushida oma ettepanekut riigiametis olija kvalifikatsiooninõude kohta.
Toetasid ka teised kohalviibijad ja nii lähebki ettepanek mille esitamises ka mina osalesin sundpolitiseerimisteema liidrina  6 aprilli suurüritusele rahva ette ja siis ilmsesti 9 aprillil edasi riigikogusse.
Kodanikualgatus kas teate.
Jaa... minu kribimisel siin klaviatuuri taga on järjest kaugeleulatuvamad tagajärjed