08.10.2013

Mitte anda kellelegi liiga palju võimu


Oi jah - kilekotid ja ämma kapid.
Aga ikka kõik selleks, et valija tähelepanu olulisest kõrvale juhtida.
Aga oluline on meie vabaduste ja õiguste säilitamine.
Siis vabaduste kasvõi kõige banalsemas mõttes -  vabaduse saada ajakirjanduselt objektiivset infot, vabaduse teha oma igapäevased sisseostud turult kus parima määrb konkurents, vabaduse maailmavaatele.
Õiguse saada valitsejailt oma maksuraha eest elemertaarseid teenuseid nagu ravi ja heakord.
Elementaarne?
Mitte sugugi. Riigimeedia võib allutada valitseva erakonna ideoloogiale, kaupade ja teenuste  turul võib seada monopole loovaid piiranguid, tasuta raviteenus pole iseenesest mõistetav vaid mööndus eriti kannatlikele, heakord sõltub omavalitsuse ja riigi poliitilistest suhetest.
Kas on see kodanike enamuse huvides?
Kindlasti mitte.
Eeltoodud pahed lähtuvad autokraatlikest valitsemismeetoditest.
Sir Winston ütles demokraatia kohta... teate isegi...
Valik tuleb tegemisel tuleb silmas pidada, et keegi ei peaks saama otsustavat enamust.
Sellepärast läheb minu hääl mitte populaarsuse esinumbrile vaid teisele-kolmandale, sõltumata siinkohal maailmavaatelistest eripäradest