16.02.2012

Vabadusvõitlejatest ja postmarkidest

Taaskord ja jällegi arutluse all vabadusvõitleja staatusega seotud küsimused.
Ehkki mis siin arutleda, riigikogu võttis ju vastu avalduse:

Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele .
Võttes aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja lähtudes sellest, et tulenevalt rahvusvahelisest õigusest ei katkenud Teises maailmasõjas okupeeritud Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus,
avaldab Riigikogu tunnustust Eesti Vabariigi kodanikele, kes tegutsesid Nõukogude Liidu või natsionaalsotsialistliku Saksamaa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel.
Riigikogu mõistab hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepaneku kohast.

Väga tubli minu meelest.
Eriti rõhuasetus isikutele kes de facto tegutsesid vabariigi iseseisvuse taastamise nimel.
Ja konkreetne okupatsionnireziimidele koha kättenäitamine eestimaa ajaloos.
Seda enam on arusaamatu mõningate kodanike rahulolematus
 H. Riipalule pühendatud mälestuspostmargi mittetrükkimise pärast.
Postmargi kavandil on kujutatud Harald Riipalut SS ohvitseri mundris raudristi ja gooti stiilis kirjaga H.Riipalu 1912-1961.
Eesti Post keeldus selle postmargi trükkimisest ja õieti tegi.
Ei saa ka mina aru miks eesti ohvitseri austavat nime kandnud mees on postmargil kujutatud meie maad okupeerinud riigi relvajõudude mundris?
Kas eesti ohvitseri munder ei sobinud?
Jaa, nüüd tõstetakse targalt näpp püsti ja öeldakse: "Mees võitles kandes just seda mundrit."
Nõus.
Kuid milline põhjuslik, tõestatav seos on Eesti vabariigi de facto taastamise ja Relva SS-i tegevuse vahel jääb tõenäoliselt arusaadavaks vaid leegionisõpradele

Комментариев нет:

Отправить комментарий